Mali: Colonel Asimi Goyta yehii Akra nootoyaade nbatu CEDEAO

Actualité

Hooreejo laamu hakkundeewu , Kolonel Asimi Goyita iwii ɗo e Bamako laamorgo leydi ndi hanki 29 Duujal 2021 fayde to Akra laamorgo leydi Gana , ngam notuyaade Batu CEDEAO ko fayti e caɗeele ngoodɗe hannde e nder leydi Mali .

Nguun batu yuɓinaate ko janngo 30 Duujal 2021 .

E nder njullu makko nguu ma o waɗ kaaldigal keeringal hakkunde makko e laamɗo leydi Gaana.

Kuɗol ✍️ Agiibu Umaar Abuuyel

BPulaar