Ñalawma 13 /02\ Ko Ñalawma Mawninde Rajooji Mali heedaani heen Caggal.

Kono Ceŋen ɗo winndanndeAamadu Tijjaani KAN, winndiyanke, wiɗtiyanke. DARNDE RAJO E WAYLOWAYLOOJI JAMAANU Ummaade e hitaande 1894, nde suka ganndo biyeteeɗo Guglielmo Markoni feewni rajo, e nder dentingol gannde annduɓe heewɓe adinooɓe mo, rajo seeraani e waylaade e jahrugol yeeso aduna oo. Eɗen mbaawi wiyde taaɓe keewɗe mbaɗii, caggal mum, kono ngo ɓuri waɗtude nafde tigiriRead More…