Hakkunde leƳƳi ɗi laamiɗen, na woodi heen leňol gootol ngol jaɓataa haa ca’i (abada)poolal men.

Actualité

Hakkunde leƳƳi ɗi laamiɗen, na woodi heen leňol gootol ngol jaɓataa haa ca’i (abada)poolal men . Ngol na tawee keewal no feewi nder wertaango ɗoolɗal men.Ina heňoraa yamiraa taweede men nder afrik haa mbaawen-ɓe feccude-pawen he dow maɓɓe leƳƳi ɗi caltaali mu’en koyti. Ňalnde fulɓe ndiɗɗi walla ndenti hiɓe mbaawi fittude he laawol maɓɓe kala doole baawal men. Dolɗinaaɓe-laamu men na poti waɗtinde ndee faandaare hono waɗannde ngenndi.