Gambi: Gure tati(3) seɓɓe nder gammbiya kawrii kippii wuro fulɓe wiyeteengo Waalibaa kunndaa

Actualité

Dewo jowi morso 5/06/2020 Banndraaɓe tedduɓe on calminaama, ca’e walla gure tati(3) seɓɓe=manndigkooɓe nder gammbiya kawrii kippii saare walla wuro fulɓe wiyeteengo Waalibaa kunndaa heewɓe ngaaňaama galleeji cunnaa….ko fii haala gese faro wonnoo, haa yahi to laamu ňaawi, waalibaa kunndaa heɓti gooŋnga….. seɓɓe walla manndigkooɓe ɓee, mbeeltaaki, ɓe ndeenti noon ɗeen ca’e walla gure seɓɓe walla mandingkooɓe ɓe kippii walla ɓe njani he saare fulɓe ndee woni waalibaa.