Trawele:
Gardiiɗo kiɗo leydi Mali Muusa Trawele maaynaama Hannde 15 Siilto.

Actualité

Jibinaaɗo ñannde 25 Siilto htnd 1936,
Mo laamiima leydi ndi e htnd 1968,
Laamu makko (maako) ɓortaama e hitaande 1991.
Mo waɗii duuɓi 23 e jappeere laamu.
Muusa Trawele maaynaama e duuɓi mum 84.
Katin Muusa Trawele ko ñannde Talata arnoo e jappeere laamu katin ko ñannde Talata Laamu makko bonaa.
E oon Talata gooto mo saŋkii.
Aminn du’o yo Geno yurmo yaafo mo kaŋko e maayɓe juulɓe kala 😭

Maali #Junte #Bpulaar