Kiwal taariindi Pelle daraniiɗe Kiwal Taariindi e nder Senegaal

Actualité

Keɗoɗee Kiiwal Taarindi ɗoo e Rfi fulfulde. E kaa ɗoo taskaram, Abdullaay JALLO e hoɓɓe makko yewtay ko yowitii e darnde pelle dillooje e kiwal taarindi to leydi Senegaal.

Holko woni darnde maɓɓe ngam reenude taarindi ndii ?  Hannde e kaa taskaram, ko leydi Senegaal njaheten ngam ƴeewude no ɗen pelle ndaroori e kiwal taarindi. E yeru, to leydi Senegal kadi ena heewi pelle jokkondirɗe ngam kiwal taarindi ndii. En etoto anndinde holko woni darnde ɗen pelle dariiɗe reenude Taarindi leydi Senegal.

Ngam yaajnaade e mum en bismoto koɗo men Mamuur Ngalaan, arɗiiɗo kawtal pelle dillooje to baŋŋe taariindi ɗoo e Senegaal. Ko adii e seedantaagal ma en keɗoo Jeynaba Baaji suka debbo jahroowo duuɓi cappanɗe jowi, dariiɗo fii kiwal taarindi to galluure makko ɗoo e Dakar laamorgo leydi ndii. Ka joofinde maa en bismoo Mamadu Lamiin JAAÑ koolaaɗo kuuɓal fedde dariinde to ɓaŋŋe sarɗiiji ngam kiwal taarindi.