Actualité

Mali: Bah Daw ko hooreejo Leydi ndii o Dawri to Burkina Faso.

12 Miliyaar e miliyooji 100 pawɗi ko ɗuum woni ko jogori Feende Suudu Safrirdu fattam’lamiiru to Kulikoro tuufeere nde fawaama hecci-hanki: timmoode mayru ko ɗo tan he 2023.

Joɗnde Kaaldal e kawral 42ɓiire Hakkunde Murtuɓe leydi ndii he Laamu ngu nde waɗi ngol to kidaal jam Sooynaama heen ngam Natal Mawɗo Leydi ndii e Araraayi leydi ndii fof yiyaama toon: Geɗe keewɗe kunaama ina kestitine heen, fedde Dental Leyɗe Orop huniima maa feenit Daaka koniŋkooɓe Mali gonɗo toon to Kidaal.

laamu Aljeri huniima maa darnu ndeer wuro kidaal Suudu Safrirdu.

Fedde Minisma huniima ma feenitde Baaraas gonɗo toon njaru mum ko 1miliyoŋ Dolaar.

To Bureema Njangu waɗnoongu toon Ñande 11 nduu feewde he Reenooɓe Gure mum en ko gooto he arnooɓe Yande ɓe wara. (Ɓe keɓaani jaalogal fes.)

Bpulaar. ibarahima AM Soh.